Δείτε το νέο τηλεοπτικό Video-πρόσκληση για τη 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Άξονα 4 του προγράμματος LEADER  

Το Video της 3ης Προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος