3_ trihonida_transparent 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

 Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

 Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου (1ος Όροφος)

Πλατεία Δημαρχείου

Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμου Αγρινίου
Τηλ. 26410-39007/79344
Fax: 26410-49645
E-mail: info@trihonida.gr
Web: www.trihonida.gr

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.»

Αρ. ΜΑΕ  37714/10/Β/97/05

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 09/10/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού :  Πλατεία Δημαρχείου (1ος όροφος) στο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού
  2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού
  3. Ίδρυση υποκαταστήματος
  4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  5. Διάφορα θέματα

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική γενική συνέλευση στις 16-10-2013 ημέρα Τετάρτη  στον ίδιο χώρο , την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης.

Καινούριο   18/09/2013.

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παύλος Μοσχολιός