Ομάδα Τοπικής Δράσης «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε»

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Χάρης Καφρίτσας
Δ/ντής Ο.Τ.Δ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε
Πολιτικός Μηχανικός cv pic
2 Αποστόλης Αυγέρης
Συντονιστής Ο.Τ.Δ.
Γεωπόνος cv pic
3 Φρόσω Δελή
Μέλος Ο.Τ.Δ.
Αναλύτρια – Προγραμματίστρια cv pic
4 Ιπποκράτης Μπιρπίλης
Μέλος Ο.Τ.Δ.
Οικονομολόγος cv pic
5 Παντελής Μετζεντζής
Μέλος Ο.Τ.Δ.
Πολιτικός Μηχανικός T.E. cv pic
6 Σπύρος Σίμος
Μέλος Ο.Τ.Δ.
Πολιτικός Μηχανικός T.E. cv pic