Βοήθεια στο σπίτι

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας.
Με την δράση αυτή διευρύνονται ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στους πολίτες.

Παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Οικιακής Βοήθειας και ανάπτυξη κοινωνικών και λειτουργικών  δεξιοτήτων για την κάλυψη βασικών αναγκών με δυνατότητα επέκτασης του είδους και τους εύρους των υπηρεσιών αυτών. Δίδεται προτεραιότητα στη φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν  μόνοι τους μόνιμα ή ορισμένες ώρες της ημέρας και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και των ΑΜΕΑ που ζουν μόνα τους ή με την οικογένειά τους και αντιμετωπίζουν κινδύνους, απομόνωσης, αποκλεισμού, επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης και κρίσης της οικογένειάς τους, και κινδυνεύουν πρώιμα ή σε υπέρμετρο βαθμό να κάνουν χρήση ιδρυματικής φροντίδας και να υποστούν επιδείνωση της ποιότητας της ζωής τους.

Λειτουργούν  συνολικά  12 δομές  για το Νομό Αιτωλ/νιας (δήμοι Αγρινίου, Αιτωλικού, Θέρμου, Αρακύνθου, Παραβόλας, Αγγελοκάστρου, Μενιδίου, Ινάχου, Παναιτωλικού, Θεστιέων και Μακρυνείας) και 7 δομές για το Νομό Ευρυτανίας (Προυσού, Αγράφων, Βίνιανης, Φραγκίστας, Απεραντίων και Φουρνάς)

Η κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη:

  • Ένα κοινωνικό/ή λειτουργό, ο οποίος /η οποία είναι υπεύθυνος/η του συντονισμού του προγράμματος
  • Ένα έως δύο νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες
  • Ένα έως τρεις οικογενειακούς βοηθούς ή κοινωνικούς φροντιστές

Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού.

Συνολικά από την λειτουργία των δομών ωφελούνται 2000 οικογένειες