ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.με.Α) του Δήμου Αγρινίου ιδρύθηκε και λειτουργεί από 1η Μαρτίου 2003 σε συνεργασία του Δήμου Αγρινίου (Δικαιούχος Φορέας), της Αναπτυξιακής Εταιρίας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε» (φορέας υλοποίησης).. Από την 16η Απριλίου 2007 το Κέντρο τροποποιήθηκε  σε Πολυδύναμο Κέντρο και λειτουργεί στον ίδιο χώρο και τις πρωινές ώρες, θέλοντας να καλύψει όλες τις ανάγκες, τόσο των γονέων όσο και των παιδιών με αναπηρία. Οι ώρες λειτουργίας έχουν ως εξής: 08:00π.μ – 22:00μ.μ.

Οι ηλικίες συμμετεχόντων στο Κέντρο είναι από 07 έως 40 ετών.

 

Σκοποί του Κέντρου είναι:

 1.  Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών – εφήβων με αναπηρίες,
 2.  H κοινωνική ένταξη παιδιών – εφήβων μα αναπηρίες
 3.  H στήριξη της οικογένειάς τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και
 4.  H βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών – εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

 

Στόχοι του Κέντρου είναι:

 1.  H ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας, ειδικά αυτής που εμπεριέχει άτομο με Αναπηρία στους κόλπους της.
 2.  H εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής.
 3.  H προετοιμασία και ένταξη παιδιών – εφήβων με Αναπηρία στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

 

Το Κέντρο έχει στελεχωθεί με τις εξής ειδικότητες:

 • Δυο Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής
 • Δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς,
 • Ένας Εργοθεραπευτής,
 • Ένας Καθηγητής Μουσικής,
 • Τέσσερις Εκπαιδευτές (παρασκευής γευμάτων, ανθοκομίας και καλλιτεχνικών),
 • Μια Νοσηλεύτρια.
 • Δύο Συνοδοί,
 • Δύο Κοινωνικοί Φροντιστές,
 • Δύο Οδηγοί,
 • Δύο Υπεύθυνοι καθαριότητας,

 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και από εξωτερικούς συνεργάτες:

 • Μια Λογοθεραπεύτρια
 • Μια Φυσικοθεραπεύτρια
 • Ένας Ψυχολόγος

Στο ΚΔΑΠμεΑ φοιτούν και απασχολούνται δημιουργικά 100 ΑμεΑ