ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) με καλή υγεία, ηλικίας 6 -12 χρόνων.

Στις μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Τα ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής    και ομαδικής δραστηριότητας
  2. Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης
  3. Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
  4. Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν  εξειδικευμένες υπηρεσίες

 

Στο ΚΔΑΠ απασχολείται το παρακάτω προσωπικό:

  1. Νηπιαγωγός (2 άτομα)
  2. Γυμναστής (1 άτομο)
  3. Καθηγητής Μουσικής
  4. Καθηγητής Θεατρολόγος κ.λ.π.
  5. Βοηθητικό προσωπικό – καθαρίστρια

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά

Στο κέντρο που λειτουργεί σε δυο βάρδιες από 14:00 ως 22:00 , φοιτούν και απασχολούνται δημιουργικά συνολικά 96 παιδιά.