Τα Γραφεία Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών , στοχεύουν και προσφέρουν συμβουλευτική ή και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα και κοινωνικές ομάδες που χρήζουν  βοήθειας για την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τέτοιες ομάδες είναι :

 1. Τα μέλη οικογενειών που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε άλλα εξαρτώμενα μέλη τους και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζουν δυσχέρειες παραμονής ή ένταξης στην αγορά εργασίας.
 2. Τα άτομα με αναπηρίες (ΑμΕΑ)
 3. Οι μονογονεϊκές οικογένειες
 4. Οι κακοποιημένες γυναίκες
 5. Οι αποφυλακισμένοι
 6. Οι πρώην χρήστες ναρκωτικών
 7. Οι αλλοδαποί
 8. Οι τσιγγάνοι
 9. Τα άτομα με γλωσσικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.
 10. Οι άστεγοι
 11. Οι παλιννοστούντες ομογενείς
 12. Άλλες κατηγορίες ατόμων που βιώνουν ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Λειτούργησαν συνολικά τέσσερα (4) γραφεία Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στους Δήμους Αγρινίου, Αιτωλικού, Παραβόλας και Θεστιέων.

Ωφελήθηκαν πάνω από 1000 άτομα άμεσα ή έμμεσα (οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον)