Η Τριχωνίδα Α.Ε. συμμετείχε σε πρόταση η οποία κατατέθηκε και εγκρίθηκε με τους εξής εταίρους:

 • Αιτωλική Α.Ε. Αναπτυξιακή (Συντονιστής Εταίρος)
 • Αναπτυξιακή Τριχωνίδα Α.Ε.
 • Δήμος Αγρινίου
 • Δήμος Μεσολογγίουhttps://www.trihonida.gr/images/stories/equalfl.jpg” >
 • ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • ΤΕΙ Καλαμάτας
 • Σύλλογος Αθιγγάνων Αγρινίου
 • Σύλλογος Αθιγγάνων Μεσολογγίου
 • Νομαρχιακός σύλλογος ατόμων με ειδικές ανάγκες «η Ελπίδα»
 • Κέντρο εκπαίδευσης και Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού «ο Πλάτων»
 • ΚΕΚ Άλφα
 • Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 880 χιλ. ευρώ από τα οποία η Τριχωνίδα Α.Ε. διαχειρίστηκε 300 χιλ. ευρώ. Στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργήθηκε η Κοινωνική Επιχείρηση “ΧΑΡΑΥΓΗ Ε.Π.Ε.” και έχει την έδρα της στην Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου στην είσοδο του Δήμου Θεστιέων.
Μεταξύ των σκοπών της εταιρείας διακρίνουμε

 • Συντήρηση κήπων
 • Προστασία περιβάλλοντοςhttps://www.trihonida.gr/images/stories/equalxaraugi.jpg” >
 • Απεντομώσεις κτιρίων και αποθηκευτικών χώρων
 • Συντήρηση αστικού πρασίνου
 • Στελέχωσή της από άτομα που ανήκουν στις προαναφερθείσες ομάδες
 • Επανακατάρτιση του προσωπικού
 • Δημιουργία αποθεματικού για την ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων
 • Δημόσια έργα πρασίνου.