Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ Μέτρο 19 ” ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER” του ΠΑΑ 2014-2020, διοργανώνεται την Παρασκευή 27/5/2016 και ώρα 12:30μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (1 ος Όροφος) στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας από το Δήμο Αμφιλοχίας και την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ. Επιλέξιμη περιοχή για το πρόγραμμα Μέτρο 19 – “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER” δύναται να είναι όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν από στελέχη της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος.