ΝΕΑlogotrix

 logotrix

 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α

 

ΑΦΜ : 094401391                   e-mail:info@trihonida.gr Web: www.trihonida .gr 

Α.Μ.Α.Ε.: 37714/10/Β/97/05

Τηλ.: 26410 39007 & 26410 79344             Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Καινούογιου – Πλατεία Δημαρχείου

Fax: 26410 49645                                         Τ.Κ 30005   Καινούργιο Δήμου Αγρινίου

 

Καινούργιο Δήμου Αγρινίου, 21/12/2012

ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων Δήμου Αγρινίου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας»- για το έργο «NetAidFoRSe»

Προσκαλούνται τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ενδιαφέρονται να αναλάβουν την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων Δήμου Αγρινίου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας» στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Δημιουργία και παραγωγή εντύπου υλικού, συγγραφή, παραγωγή και προβολή τηλεοπτικού spot, συγγραφή, παραγωγή και προβολή ραδιοφωνικού spot, συγγραφή, παραγωγή και προβολή ηλεκτρονικών καταχωρήσεων και διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του προγράμματος, να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως 18/01/2013 και ώρα 15.00 στη διεύθυνση «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ» Πλ. Δημαρχείου, Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου, Δήμου Αγρινίου.

Πληροφορίες για το αναλυτικό περιεχόμενο του έργου που μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι έως 18/01/2013 στα γραφεία της «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ» Πλ. Δημαρχείου, Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου, Δήμου Αγρινίου.

Υπεύθυνη πληροφοριών: κες. Ζήση Μαρία & Παναγιώτου Ειρήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 79344, 39007

Αντικείμενο διαγωνισμού

 

Συγγραφή Σεναρίου, Παραγωγή τηλεοπτικού ενός spot και Προβολή σε τηλεοπτικό σταθμό

Συγγραφή Σεναρίου – Παραγωγή & μετάδοση ραδιοφωνικού spot σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.

Καταχωρήσεις σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες

Μια καταχώρηση σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα

Ηλεκτρονικές καταχρήσεις σε δύο τοπικές ιστοσελίδες

Δημιουργία και εκτύπωση 100 φακέλων διαστάσεων 11*22cm

Σχεδιασμός & εκτύπωση 100 αφισών διαστάσεων 35*50cm

Σχεδιασμός & εκτύπωση 300 εντύπων διαστάσεων 3πτυχων Α4

Σχεδιασμός & εκτύπωση 500 ενημερωτικών εντύπων info desk.

Διοργάνωση ημερίδας στις 29 Ιανουαρίου 2013

 

edp