ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε, χθες 31η Οκτωβρίου 2018, με επιτυχία η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων από Δήμους και συλλογικούς φορείς στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 19.2, (Δημόσιες Παρεμβάσεις) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Τριχωνίδα Α.Ε.

Υποβλήθηκαν δέκα (10) προτάσεις, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.239.264,80 €, που καλύπτει το 92% της διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναμένεται η αποστολή των φυσικών φακέλων με τα δικαιολογητικά, εντός 10 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τις διοικήσεις των Δήμων-Μετόχων της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER καθώς και τα στελέχη αυτών για την άριστη συνεργασία που είχαμε όλο το διάστημα που προηγήθηκε της καταληκτικής ημερομηνίας (διαβουλεύσεις, ενημερωτικές συναντήσεις κ.λ.π)

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, ήταν η αναμενόμενη υποβολή προτάσεων από τους ΟΤΑ με βάση τον αρχικό σχεδιασμό που είχε προγραμματιστεί.

Μετά και την υποβολή του φυσικού φακέλου, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες αξιολόγησης για την ένταξη των προτάσεων που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος.

Ακολουθεί πίνακας με τις υποβληθείσες προτάσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Α/Α Κωδικός
Ο.Π.Σ.Α.Α.
Επωνυμία- Επώνυμο Τίτλος Πρότασης Αιτούμενο Ποσό
Δημόσιας Δαπάνης €
1 0011364443 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 450.000,00
2 0011372448 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.ΔΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 170.000,00
3 0011238041 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΥΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 170.000,00
4 0011380047 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 28.760,00
5 0011386254 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 135.000,00
6 0011369479 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΟΚΙΣΤΙΑΝΟΥ 82.000,00
7 0011372059 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ANAΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΑΜΠΕΛΙΑ – Τ.Κ.  ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ 101.000,00
8 0011385059 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΙΟΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 36.604,80
9 0011012849 ΙΣΤΟΡΙΚΗ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20.000,00
10 0011238843 ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 45.900,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.239.264,80 €