Καινούργιο , 25 Φεβρουαρίου 2014

ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Προσκαλούνται τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ενδιαφέρονται να αναλάβουν την προμήθεια εξοπλισμού (κινητός εξοπλισμός, ράφια και ηλεκτρικά είδη), για την λειτουργία του Κέντρου Προώθησης και Προβολής Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Αγρινίου στην κεντρική παλαιά λαχαναγορά από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Ανώτατο ποσό του συνόλου του εξοπλισμού τα 13.000,00€ (πλέον ΦΠΑ). Υποβολή προσφορών έως 03/03/2014 και ώρα 15:00μ.μ. στη διεύθυνση «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.» Πλ. Δημαρχείου, Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου, Δήμου Αγρινίου.

Πληροφορίες για το αναλυτικό περιεχόμενο του έργου που μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι έως 03/03/2014 στα γραφεία της «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ» Πλ. Δημαρχείου, Δημοτική Κοινότητα Καινούριου, Δήμου Αγρινίου.

Υπεύθυνη πληροφοριών: κα. Μαρία Ζήση, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 79344.