ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. 

(Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) 

ΕΔΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ: 

 

Κτίριο πρώην Δημαρχείου (1 ος  όροφος ), Καινούργιο, Δήμος Αγρινίου, ΤΚ 30005

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ

Κεντρική Παλαιά  Λαχαναγορά-Πλατεία Ειρήνης Αγρίνιο

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
26410 39007/2641079344
FAX:  26410 49645
URL:
 https://www.trihonida.gr
e-mail:  info@trihonida.gr

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 

 

 

 

 

 

Η εταιρεία συστάθηκε το 1997 ως Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.». Το 2007 με τροποποίηση του καταστατικού η επωνυμία έγινε «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

 

 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και με τις διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)».

 

   

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε, δραστηριοποιείται:

  •  Ως Φορέας Υλοποίησης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  •  Στην Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς ΟΤΑ και Ν.Π.Ι.Δ
  •  Στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας στους σκοπούς της περιλαμβάνεται η αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης της, καθώς και ο συντονισμός και η υποστήριξη μεμονωμένων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε «Ισχυρό Τοπικό Μηχανισμό Ανάπτυξης» με Διαπεριφερειακή Διάσταση και επιτόπια παρουσία στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας  , ενεργοποιώντας το σύνολο των φορέων που συμμετέχουν σ’ αυτή.

Αποτελεί μια σημαντική «Εγκατεστημένη Ισχύ Γνώσης» που αποτυπώνεται στους παρακάτω αριθμούς:

  • Μετοχική Σύνθεση 17 τοπικών φορέων
  • Περιοχή παρέμβασης 3 Περιφερειών και 3 Περιφερειακών Ενοτήτων(  Δυτικής Ελλάδας, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά)
  • Ανθρώπινο δυναμικό 8 εργαζομένων

2 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγιση Leader, Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013,Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 3 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

  • Διαχείριση – Παρακολούθηση και Πιστοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων που είναι σε εξέλιξη
  • Συνολικός Προϋπολογισμός έργων και δράσεων: περίπου 14.000.000 €