ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

(Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.)

ΕΔΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ:

Κτίριο πρώην Δημαρχείου (1ος όροφος ), Καινούργιο, Δήμος Αγρινίου, ΤΚ 30005

KKK                      Κεντρική Παλαιά  Λαχαναγορά-Πλατεία Ειρήνης ,Αγρίνιο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26410 39007/2641079344
FAX: 26410 49645
URL: https://www.trihonida.gr
e-mail: info@trihonida.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: Η εταιρεία συστάθηκε το 1997 ως Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.». Το 2007 με τροποποίηση του καταστατικού η επωνυμία έγινε «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και με τις διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)».

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε, δραστηριοποιείται:

  •  Ως Φορέας Υλοποίησης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  •  Στην Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς ΟΤΑ και Ν.Π.Ι.Δ
  •  Στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας στους σκοπούς της περιλαμβάνεται η αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης της, καθώς και ο συντονισμός και η υποστήριξη μεμονωμένων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε «Ισχυρό Τοπικό Μηχανισμό Ανάπτυξης» με Διαπεριφερειακή Διάσταση και επιτόπια παρουσία στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας  , ενεργοποιώντας το σύνολο των φορέων που συμμετέχουν σ’ αυτή.

Αποτελεί μια σημαντική «Εγκατεστημένη Ισχύ Γνώσης» που αποτυπώνεται στους παρακάτω αριθμούς:

  • Μετοχική Σύνθεση 17 τοπικών φορέων
  • Περιοχή παρέμβασης 3 Περιφερειών και τριών Περιφερειακών Ενοτήτων(  Δυτικής Ελλάδας, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά)
  • Ανθρώπινο δυναμικό 8 εργαζομένων

2 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγιση Leader, Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013,Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 3 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

  • Διαχείριση – Παρακολούθηση και Πιστοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων που είναι σε εξέλιξη
  • Συνολικός Προϋπολογισμός έργων και δράσεων: περίπου 14.000.000 €