Η Ο.Τ.Δ. Τριχωνίδα Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού της Προγράμματος «Προσέγγιση Leader» (Άξονας 4 του Π.Α.Α.- Αλέξανδρος Μπαλτατζής) θα πραγματοποιήσει ενημερωτική συνάντηση για τα μέλη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας καθώς και για το επενδυτικό κοινό της περιοχής.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και θα διεξαχθεί στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αγρίνιο), την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 18:00.

Στην συνάντηση θα αναπτυχθούν από Στελέχη της Ο.Τ.Δ. Τριχωνίδα Α.Ε. αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του Τοπικού Προγράμματος και της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.