ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER 

(ΘΕΡΜΟ)

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ «Προσέγγιση LEADER» (Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 – Αλ. Μπαλτατζής), διοργανώνεται την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα  10:30 π.μ. στο Δημαρχείο Θέρμου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) από τον Δήμο Θέρμου και την Ο.Τ.Δ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.

Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν από στελέχη της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του

Τοπικού Προγράμματος και της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επενδυτές να προσέλθουν για να ενημερωθούν σχετικά.