ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 

 

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ «Προσέγγιση

 LEADER» (Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 – Αλ. Μπαλτατζής), διοργανώνει ο Δήμος Μεγανησίου σεσυνεργασία με την «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε» το Σάββατο 17/11/2012 και ώρα 11:00 (π.μ.) στην Αίθουσα Πολιτισμού στο Σπαρτοχώρι.

Στη συνάντηση, θα αναπτυχθούν από στελέχη της «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ» αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του Τοπικού Προγράμματος και της σχετικής 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.