ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 

 

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ «Προσέγγιση LEADER» (Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 – Αλ. Μπαλτατζής), διοργανώνεται την Παρασκευή 9/11/2012 και ώρα 11:00 (π.μ.) στο χώρο συνεδρίασης του Τρικούπιου Μεγάρου της Ι.Π. Μεσολογγίου, από το Δήμο Μεσολογγίου και την ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.

Επιλέξιμη περιοχή για το πρόγραμμα LEADER στον νέο διευρυμένο Δήμο Μεσολογγίου είναι:

 

ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Οι Τοπικές Κοινότητες:

Αγ. Ηλία, Σταμνάς, Φραγκουλαίικων, Χρυσοβεργίου

 Εξαιρείται η Δημοτική   Κοινότητα Αιτωλικού

 

Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν από στελέχη της Ο.Τ.Δ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του Τοπικού Προγράμματος και της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.