ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος προσέγγιση Leader, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της προηγούμενης περιόδου, ενώ καλείται στο επόμενο διάστημα να σχεδιάσει ένα Νέο Πρόγραμμα και να υποβάλλει πρόταση για την εξασφάλιση Νέων Πόρων σε σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με τίτλο «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)-Leader».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Αγρινίου και Πρόεδρος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. κ. Γιώργος Παπαναστασίου, θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, ώρα 12 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων (2ος όροφος) του Δημοτικού Καταστήματος Καινουρίου.