Σπυρίδων Γ. Σίμος 
Πτυχιούχος Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.

Email: spirossimos@yahoo.gr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Αγρινίου (1996)
 • Πτυχίο Μηχανικού Δομικών Έργων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ) (2003)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Αγγλικά

ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 • MS Windows
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
 • Internet
 • Σχεδιαστικό πακέτο Autocad, Cadware

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

01/2003-07/2003 Εξάμηνη πρακτική άσκηση στο Τεχνικό Γραφείο“ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΕΠΕ”
01/2003-11/2003

Συνεργάτης της Μελετητικής Εταιρείας “ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.”.

11/2005-Σήμερα Συνεργάτης του Μελετητικού Τεχνικού Γραφείου  Κου Δημητρίου Ζαρκαδούλα στο Αγρίνιο.

 • Συμμετοχή στην Σύνταξη και Εκπόνηση τεχνικών μελετών, δεκάδων οικοδομικών έργων (Πολυώροφα κτίρια κατοικιών – καταστημάτων – γραφείων, διώροφες κατοικίες, βιοτεχνικά-βιομηχανικά κτίρια).
 • Διεκπεραίωση και έκδοση οικοδομικών αδειών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

07/2007-Σήμερα

Στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

 • Μηχανικός της Τριχωνίδα Α.Ε. για την υλοποίηση-διαχείριση του Προγράμματος Ορεινής Ζώνης Βάλτου-Παναιτωλικού του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (προυπ. 4,587 εκ Ευρώ) 

–          Παρακολούθηση – πιστοποίηση έργων τελικών δικαιούχων

–          Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση των έργων του προγράμματος

–          Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων της Αντένας Ν. Αιτ/νίας της   Δομής Στήριξης ΟΠΑΑΧ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  του νομού Αιτ/νίας.

 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου υλοποίησης και διαχείρισης της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader +  (προυπ. 8,000 εκ Ευρώ)

–          Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής του Προγράμματος Leader +

 • Συμμετοχή στην ομάδα έργου υλοποίησης και διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγιση Leader στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (προυπ. 10,000 εκ Ευρώ)

–          Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής του Τοπικού Προγράμματος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 • Συμμετοχή σε συνέδρια της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).

ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 • Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.).
 • Μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.