ΣΥΜΜΕTOXΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

  1. Η Τριχωνίδα Α.Ε. είναι μέλος του “HELLADA” (Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών).
  2. Η Τριχωνίδα Α.Ε. είναι μέλος του “Ελληνικού Δικτύου LEADER” που συντονίζει τις Ελληνικές Ο.Τ.Δ. Leader.

ΣΥΜΜΕTOXΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  1. Η Τριχωνίδα Α.Ε. συμμετέχει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “ΠΙΝΔΟΣ” (Κέντρο Στρατηγικού χεδιασμού).Στα πλαίσια της συνεργασίας μέσω της εταιρείας “ΠΙΝΔΟΣ”, έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες με στόχο την διατοπική και διαπεριφερειακή συνεργασία των Αναπτυξιακών Εταιρείων της περιοχής της Πίνδου.

  2. Η Τριχωνίδα Α.Ε. συμμετέχει με την Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου (ΓΕΑ) σε αστική μη κερδοσκοπική διαχειριστική εταιρεία (ΚΑΤΣΑΜΠΕΙΟ) με σκοπό την διαχείριση των εγκαταστάσεων (Κέντρο εστιάσεως , Συνεδριακό κέντρο) στην Δογρή που δημιουργήθηκαν από την κοινοτική πρωτοβουλία Interreg II.
  3. Η Τριχωνίδα Α.Ε. συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της Κοινωνικής Επιχείρησης “Χαραυγή Ε.Π.Ε.” στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Τριχωνίδα Α.Ε. στα πλαίσια προγραμμάτων που υλοποιεί έχει αναπτύξει συνεργασίες με άλλους ομοειδείς φορείς (Αναπτυξιακές Εταιρείες) σε προτάσεις ευρύτερων γεωγραφικών ορίων πέραν των Δήμων μετόχων αλλά και αυτά του Νομού.

  1.  ΤΟΠ-ΣΑ  (ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

Πράξη: ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Επωνυμία :ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΑΣ

Συντονιστής: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Mέλη της Σύμπραξης:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΙΤΩΛΟ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Συνολικός Προϋπολογισμός :350.000 €

Περιοχή παρέμβασης :Δήμος Αγρινίου

Διάρκεια υλοποίησης : 3 έτη

Σύνολο ωφελουμένων:  100

 2. ΤΟΠ-ΕΚΟ  (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες)

Πράξη: ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΟΜΑ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Επωνυμία: Net Aid FoRSe

Συντονιστής: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Mέλη της Σύμπραξης:

            ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

K.E.K. EYROTEAM – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάστασης

DATA RC – Εταιρεία Μελετών και Συμβούλων

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΑ για την υποστήριξη Ελληνοτσιγγάνων «ΔΙΚΤΥΟ ROM»

Ομοσπονδία Επαγγελματιών- Βιοτεχνών και Εμπόρων Αιτωλοακαρνανίας

Συνολικός Προϋπολογισμός :470.000 €

Περιοχή παρέμβασης :Δήμος Αγρινίου

Διάρκεια υλοποίησης : 4 έτη

Σύνολο ωφελουμένων:  80

3. INTERREG

Πράξη: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013

Επωνυμία: CiPro Effect- Citizens for Improving Effectiveness in Civil Protection , Πολίτες για τη Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας

Συντονιστής: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος

Mέλη της Σύμπραξης: Τριχωνίδα ΑΕ, Αχαΐα ΑΕ, Νομαρχία Μπρίντιζι, Δήμος Λέτσε

Συνολικός Προϋπολογισμός : 932.508€

Προϋπολογισμός για ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.: 130.842€

Περιοχή παρέμβασης : Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Διάρκεια υλοποίησης : 2 έτη

           

Τοπικές Στρατηγικές για την απασχόληση και την Καινοτομία «Άρθρο 6»

«ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»  Υπουργεία Γεωργίας.

Συνεργασία Αναπτυξιακών: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – ΑΙΤΩΛΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΙΤ Α.Ε. – ΚΤΑΔΑ Α.Ε. – ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΧΑΙΑ Α.Ε. – ΟΛΥΜΠΙΑ Α.      Νομών Αιτ/νίας – Ηλείας & Αχαΐας.

Περιοχή δράσης: Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας.

Προϋπολογισμός για ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.: 209.160 Ευρώ

Θέσεις εργασίας: 2 άνεργοι.

Έτη λειτουργίας: 6 έτη.