ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2003/361/ΕΚ – Ορισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ΚΑΝ 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής ΚΑΝ 800/2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά ΚΑΝ 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΝ 1974/2006 για…

Read more

ΟΤΔ «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε»

Ομάδα Τοπικής Δράσης «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε» Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 Χάρης Καφρίτσας Δ/ντής Ο.Τ.Δ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε Πολιτικός Μηχανικός 2 Αποστόλης Αυγέρης Συντονιστής Ο.Τ.Δ. Γεωπόνος 3 Φρόσω Δελή Μέλος Ο.Τ.Δ. Αναλύτρια – Προγραμματίστρια 4 Ιπποκράτης Μπιρπίλης Μέλος Ο.Τ.Δ. Οικονομολόγος 5 Παντελής Μετζεντζής Μέλος Ο.Τ.Δ. Πολιτικός Μηχανικός T.E. 6 Σπύρος Σίμος Μέλος Ο.Τ.Δ. Πολιτικός Μηχανικός T.E.

Read more