ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.»

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ» ύστερα από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 04/11/2014 στα γραφεία της εταιρείας στο Δημοτικό Κατάστημα Καινούργιου, στο Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου. Στη συνέχεια και σε ειδική συνεδρίαση που ακολούθησε το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

 • Παπαναστασίου Γεώργιος (Δήμαρχος Αγρινίου) ως Πρόεδρος του Δ.Σ.
 • Σωτηρόπουλος Γεώργιος (Εκπρόσωπος Επιμελητηρίου) ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 • Φαρμάκης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου) ως Διευθύνων Σύμβουλος
 • Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου) ως Γραμματέας του    Δ.Σ.
 • Στούπας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου) ως Μέλος του Δ.Σ.
 • Κουτρουμάνος Χρήστος (Εκπρόσωπος Μείζονος Αντιπολίτευσης Αγρινίου) ως Μέλος του Δ.Σ.
 • Κοκκόσης Φώτης (Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου) ως Μέλος του Δ.Σ.
 • Κωστακόπουλος Νικόλαος (Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμου) ως Μέλος του Δ.Σ.
 • Σταράμος Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος Μεσολογγίου) ως Μέλος του Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου και νέος Πρόεδρος της «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.» κος Παπαναστασίου Γεώργιος αφού αναφέρθηκε στην θετική μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας, απευθυνόμενος προς τους μετόχους έθεσε τους στόχους της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. για την επόμενη περίοδο. Μεταξύ άλλων είναι οι εξής:

 • Ο επανασχεδιασμός της περιοχής παρέμβασης σύμφωνα με τις επιταγές του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την διεκδίκηση πόρων από την υλοποίηση των πολυτομεακών εφαρμογών (CLLD) τύπου “LEADER”, τόσο από το τομεακό πρόγραμμα, όσο και από τα περιφερειακά.
 • Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή με την ανάληψη κατάλληλων δράσεων και πρωτοβουλιών.
 • Ενδυνάμωση της εταιρικής σχέσης με την συνεργασία της εταιρείας με φορείς και συλλόγους της περιοχής, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το Πανεπιστήμιο.
 • Ανάληψη μέσω της Τριχωνίδας ΑΕ διατοπικών, διασυνοριακών και διαδημοτικών συνεργασιών για κοινές δράσεις για το περιβάλλον, την απασχολησιμότητα και τον πολιτισμό.
 • Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την παροχή υπηρεσιών και τεχνικής στήριξης από την Τριχωνίδα ΑΕ προς τους μετόχους ΟΤΑ και λοιπούς φορείς, με στόχο την οικονομική ενίσχυση και αυτοδυναμία της εταιρείας.