ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

                  Το Βιολογικό Τραπέζι Της Νοτιοδυτικής Ελλάδας

Το Βιολογικό Τραπέζι Της Νοτιοδυτικής Ελλάδας αποτελεί μια Διατοπική Συνεργασία ανάμεσα σε ελληνικές εταιρείες ΟΤΑ. Ως συντονιστής εταίρος αυτού του σχεδίου έχει ορισθεί η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ και ακλουθούν ως εταίροι οι εξής:

  1. Τριχωνίδα Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
  2. Αναπτυξιακή Ολυμπίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
  3. Αχαΐα Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
  4. Αναπτυξιακή Ν. Ηπείρου και Αμβρακικού- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
  5. Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

                

                            ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

         

Το θέμα της διατοπικής συνεργασίας αφορά την ανάδειξη και προβολή των βιολογικών προϊόντων στις περιοχές παρέμβασης των συμμετεχουσών εταιρειών, δημιουργώντας το βιολογικό τραπέζι, προβάλλοντας την πολιτισμική προσέγγιση και την οικολογική διάσταση, ενημερώνοντας τους καταναλωτές και δημιουργώντας δικτυώσεις του τουριστικού με τον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα με τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του σχεδίου συνεργασίας αναμένονται να είναι συνολικά τα ακόλουθα:

        ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης μέσω της προβολής της διαδρομής των προϊόντων στο χρόνο σε συνάρτηση με την περιοχή που καλλιεργούνται καθώς και των τοπικών παραδοσιακών συνταγών στο έντυπο γαστρονομικής παράδοσης.

        αύξηση της διάθεσης στην αγορά των βιολογικών προϊόντων. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου  προβλέπονται δράσεις και ενέργειες που προβάλουν τα βιολογικά προϊόντα και επιδιώκεται να δοθούν κίνητρα σε παραγωγούς προς την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων.

        βελτίωση της διατροφικής αλυσίδας των τουριστικών μονάδων καθώς η κατανάλωση βιολογικών και παραδοσιακών τοπικών προϊόντων που παράγονται χωρίς τη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών συστατικών, είναι μία δραστηριότητα που αποσκοπεί να δώσει στον καταναλωτή υγιεινά προϊόντα και να προστατεύσει το περιβάλλον από τη χρήση χημικών ουσιών.

        βελτίωση της εικόνας του τουριστικού προϊόντος καθώς το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας στοχεύει στη σύνδεση του αγροτικού με τον τουριστικό τομέα, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας της διατροφικής αλυσίδας προβάλλοντας την πολιτισμική προσέγγιση και την οικολογική διάσταση του θέματος

        αύξηση της τουριστικής κίνησης καθώς το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και συνθηκών για να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν το οποίο θα επιφέρει αύξηση της τουριστικής κίνησης

        βελτίωση της συνεργασίας αγροτικού με τουριστικό τομέα, καθώς θα με την υλοποίηση  της δράσης Β.2 δικτύωση αγροτικού – τουριστικού τομέα θα πραγματοποιηθούν 5 εργαστήρια στις συμμετέχουσες ΟΤΔ, τα οποία θα συμβάλλουν και θα προωθήσουν την δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των δύο τομέων ώστε να διευκολυνθεί η διοχέτευσή των βιολογικών προϊόντων στις μονάδες διανυκτέρευσης και εστίασης και να αξιοποιηθούν από αυτές.

Το Βιολογικό Τραπέζι Της Νοτιοδυτικής Ελλάδας <—Πατήστε Εδώ

Παιδικό Παραμύθι – Η Ελίνα Στη Χώρα Των Βιολιχουδιών <—Πατήστε Εδώ