ΕΚΔΟΣΗ 2ης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

  Εκδόθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης (4) Έργων του Τοπικού Προγράμματος “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER” της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, από τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών. (Διαβάστε περισσότερα)

Read more

ΕΚΔΟΣΗ 1ης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

  Εκδόθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης (14) Έργων του Τοπικού Προγράμματος “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER” της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, από τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών.

Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.8/11-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER” ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ

Read more