ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Καινούργιο , 25 Φεβρουαρίου 2014 ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Προσκαλούνται τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ενδιαφέρονται να αναλάβουν την προμήθεια εξοπλισμού (κινητός εξοπλισμός, ράφια και ηλεκτρικά είδη), για την λειτουργία του Κέντρου Προώθησης…

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Σ. ΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ-ΕΣ

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

Read more