ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2003/361/ΕΚ – Ορισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ΚΑΝ 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής ΚΑΝ 800/2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά ΚΑΝ 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΝ 1974/2006 για…

Read more

Ο ρόλος των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ την Δ’ Προγραμματική Περίοδο και η συμβολή τους στην υποστήριξη του Προγράμματος Καλλικράτη

Τρίτη 26 Ιουνίου 2010 , Αθήνα, Βουλή Πρόκειται για μια παρουσίαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εισηγητής είναι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HEL.A.DA)         πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

Read more

Ο ρόλος των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ στην Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη

Τρίτη 26 Ιουνίου 2010 , Αθήνα, Βουλή Πρόκειται για μια παρουσίαση των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ στην Επιτροπή Περιφερειών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εισηγητής είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ και Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HEL.A.DA)     Πατήστε εδώ για να δείτε τη παρουσίαση

Read more