Για να δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος “Προσέγγιση Leader” πατήστε εδώ

Για να δείτε το υπ.αριθμ. 18/21-06-2013 Πρακτικό της Ε.Δ.Π. Leader πατήστε εδώ.