ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΑ

Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα δημοσίου χαρακτήρα του ΠΑΑ (Υπομέτρο 19.2.4). Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ

Read more

Ημερίδα για την Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ»

    Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, 2023 Αίθουσα Εκδηλώσεων Corali Club, Αγρίνιο     18:00-18:15 Προσέλευση   18.15-18.30 Χαιρετισμοί   18.30-19.15 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Σ.Δ.Σ Εισηγητές Χάρης Καφρίτσας, Γενικός Διευθυντής Τριχωνίδα Α.Ε., Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Αθηνά Καζάνα, Μέλος ΟΤΔ Τριχωνίδα Α.Ε.. Γεωπόνος MSc 19.15-19.45 Ερωτήσεις-Συζήτηση Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Διακρατικής Συνεργασίας…

Read more

Εναλλακτικές δραστηριότητες τουρισμού στη λίμνη Τριχωνίδα

Εναλλακτικές δραστηριότητες τουρισμού στη λίμνη Τριχωνίδα: Ένα ακόμη έργο ολοκληρώνεται με την συνδρομή της αναπτυξιακής εταιρείας Τριχωνίδα ΑΕ. Πρόκειται για επιχείρηση εναλλακτικού τουρισμού με δραστηριότητες αλεξίπτωτο πλαγιάς, θαλάσσιο ποδήλατο και περιηγήσεις στη λίμνη, με φουσκωτό σκάφος. Το έργο με Φορέα υλοποίησης το Νίκο Σκόνδρα και την επιχείρηση frog adventure sports, χρηματοδοτήθηκε από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD…

Read more

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Οι Αναπτυξιακές Προοπτικές του Υγροβιότοπου της Λίμνης Τριχωνίδας. Ημερίδα για τις αναπτυξιακές προοπτικές του υγροβιότοπου της λίμνης Τριχωνίδας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ Αιτωλ/νιας με διοργανωτή την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου διακρατικής συνεργασίας «Η Ζωή στους Υγροβιότοπους» του Τ.Π. CLLD/LEADER…

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου   Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. , ύστερα από την αριθμ. 354/2023 (27-10-2023) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020…

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  Α.Ε. «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.» Αρ. ΜΑΕ 37714/10/Β/97/05    –      Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 28455412000   Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.», στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 7:30 μ.μ., στον συνεδριακό χώρο του…

Read more

CLLD/ LEADER – 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2.4

CLLD/ LEADER – 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2.4 Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. «Τριχωνίδα ΑΕ»,  Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» του ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωρίων σε αγροτικές περιοχές», η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να…

Read more

Πρόσκληση για συμμετοχή σε επίδειξη καλής πρακτικής σε θέματα βιώσιμης αλιείας (τεχνική Fly Fishing). (Αφορά μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12-14 ετών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Ζωή στους Υδροβιότοπους», του Ε.Π Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020, η Τριχωνίδα Α.Ε. -Αναπτυξιακή ΟΤΑ, σε συνεργασία με τον επιστημονικό διακρατικό συνεργάτη της, διοργανώνει επίδειξη καλής πρακτικής σε θέματα βιώσιμης αλιείας (τεχνική Fly Fishing), σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12-14 ετών. Η επίδειξη καλής πρακτικής…

Read more