Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 08/07/2021, ώρα 7:30 μ.μ., στο ξενοδοχείου Imperial hotel

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.» Αρ. ΜΑΕ 37714/10/Β/97/05 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 28455412000 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.», στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 08/07/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 μ.μ., στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Imperial…

Read more