Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 08/07/2021, ώρα 7:30 μ.μ., στο ξενοδοχείου Imperial hotel

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.» Αρ. ΜΑΕ 37714/10/Β/97/05 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 28455412000 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.», στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 08/07/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 μ.μ., στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Imperial…

Read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α1  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αλιεία και Θάλασσα ΚΩΔ. 19 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής ΚΩΔ. 4 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων ΚΩΔ. 08 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και…

Read more