Σχετικά για την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Δημόσιες Επενδύσεις Αλιευτικών Περιοχών.

Καινούργιο,  1 Απριλίου 2021                                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Σχετικά για την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Δημόσιες Επενδύσεις Αλιευτικών Περιοχών.   Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» του Τοπικού Προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, με καταληκτική ημερομηνία 16 Απριλίου 2021, τα εξής: Σχετικά…

Read more