Το Βιολογικό Τραπέζι Της Νοτιοδυτικής Ελλάδας

ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ                   Το Βιολογικό Τραπέζι Της Νοτιοδυτικής Ελλάδας Το Βιολογικό Τραπέζι Της Νοτιοδυτικής Ελλάδας αποτελεί μια Διατοπική Συνεργασία ανάμεσα σε ελληνικές εταιρείες ΟΤΑ. Ως συντονιστής εταίρος αυτού του σχεδίου έχει ορισθεί η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ και ακλουθούν ως εταίροι οι εξής: Τριχωνίδα Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Αναπτυξιακή Ολυμπίας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ…

Read more