Ισολογισμοί

Μπορείτε να δείτε τους ισολογισμούς της Τριχωνίδας Α.Ε.  δημοσιευμένους στην ιστοσελίδα μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου Ισολογισμός 2017 Ισολογισμός 2015 Ισολογισμός 2014 και Πρόσκληση Μετόχων Ισολογισμός 2013 Ισολογισμός 2012

Read more