ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΞΟΝΑ 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ενημερώνουμε όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν επενδυτικό φάκελο στα πλαίσια του προγράμματος “ΑΞΟΝΑΣ 3”, του ΠΑΑ 2007-2013, οι οποίοι έχουν καταθέσει την ηλεκτρονική τους πρόταση στις 24/4/2013, ότι η προθεσμία υποβολής του φυσικού τους φακέλου μεταφέρεται έως και την Τετάρτη 08/05/2013.  Η Τρίτη 7/5/2013, λόγω μεταφοράς της Πρωτομαγιάς, είναι αργία για τον ιδιωτικό τομέα και…

Read more