ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΞΟΝΑ 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ενημερώνουμε όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν επενδυτικό φάκελο στα πλαίσια του προγράμματος “ΑΞΟΝΑΣ 3”, του ΠΑΑ 2007-2013, οι οποίοι έχουν καταθέσει την ηλεκτρονική τους πρόταση στις 24/4/2013, ότι η προθεσμία υποβολής του φυσικού τους φακέλου μεταφέρεται έως και την Τετάρτη 08/05/2013.  Η Τρίτη 7/5/2013, λόγω μεταφοράς της Πρωτομαγιάς, είναι αργία για τον ιδιωτικό τομέα και…

Read more

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311,312,313 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.  9175/23-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 311,312,313 , μέχρι  και την  24η Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή. Δείτε ΕΔΩ την σχετική απόφαση.

Read more