ΕΚΔΟΣΗ 2ης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

  Εκδόθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Ένταξης – Χρηματοδότησης (4) Έργων του Τοπικού Προγράμματος “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER” της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013, από τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών. (Διαβάστε περισσότερα)

Read more