ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER

ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ  ανακοινώνει την προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα).

Η προδημοσίευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των δυνητικών δικαιούχων. Η προδημοσίευση γίνεται μετά την έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και την εξασφάλιση της Σύμφωνης Γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων.
Η δημοσίευση της οριστικής Πρόσκλησης για την υποβολή των αιτήσεων, θα αναρτηθεί στο site της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ  την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 αμέσως μετά την εισαγωγή της στο ηλεκτρονικό σύστημα και την τελική κοινοποίησή της στην Ε.Ε.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ στο Καινούργιου του Δήμου Αγρινίου και στα τηλ.26410-39007 / 79344.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΔΠ

Γιώργος Παπαναστασίου

Δήμαρχος Αγρινίου

 

 

Κατεβάστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Πίνακας των προκηρυσσόμενων υποδράσεων

——————————————————————————–

Διαφορετικά κατεβάστε όλα τα αρχεία από εδώ σε μορφή zip