Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα δημοσίου χαρακτήρα του ΠΑΑ (Υπομέτρο 19.2.4).

Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ