ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

(Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.)

ΕΔΡΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ:

 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ:

Κτίριο πρώην Δημαρχείου (1ος όροφος), Καινούργιο, Δήμος Αγρινίου, ΤΚ 30005

 

Κεντρική Παλαιά Λαχαναγορά-Πλατεία Ειρήνης, Αγρίνιο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26410 39007, 79344
FAX: 26410 49645
URL: https://www.trihonida.gr
e-mail: info@trihonida.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: Η εταιρεία συστάθηκε το 1997 ως Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία, με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.».

Το 2007 με τροποποίηση του καταστατικού η επωνυμία έγινε «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και με τις διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)».

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α – ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., δραστηριοποιείται:

  • Ως Φορέας Υλοποίησης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Στην Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς ΟΤΑ και Ν.Π.Ι.Δ.
  • Στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας στους σκοπούς της περιλαμβάνεται η αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης της, καθώς και ο συντονισμός και η υποστήριξη μεμονωμένων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε «Ισχυρό Τοπικό Μηχανισμό Ανάπτυξης» με Διαπεριφερειακή Διάσταση.

 

Αποτελεί μια σημαντική «Εγκατεστημένη Ισχύ Γνώσης» που αποτυπώνεται στους παρακάτω αριθμούς:

  • Μετοχική Σύνθεση 18τοπικών φορέων
  • Περιοχή παρέμβασης2 Περιφερειών και 2 Περιφερειακών Ενοτήτων (Δυτικής Ελλάδας, Ιόνια Νησιά)
  • Ανθρώπινο δυναμικό7 εργαζομένων 
  • 3 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (CLLD/LEADER, Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγιση Leader, Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013,Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 3, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013)
  • Διαχείριση – Παρακολούθηση και Πιστοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων που είναι σε εξέλιξη

Συνολικός Προϋπολογισμός έργων και δράσεων

Συνολικός Προϋπολογισμός έργων και δράσεων 53.000.000 €