ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΗΣ

ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γενικός Διευθυντής Τριχωνίδα Α.Ε.

ΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΤΔ CLLD/LEADER

ΜΠΙΡΠΙΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ MSc

ΜΕΛΟΣ ΟΤΔ CLLD/LEADER

ΜΕΤΖΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΕΛΟΣ ΟΤΔ CLLD/LEADER

ΑΘΗΝΑ ΚΑΖΑΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

ΜΕΛΟΣ ΟΤΔ CLLD/LEADER

ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΛΟΠΣΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Γραμματειακή Υποστήριξη

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Εταιρεία πλαισιώνεται και από εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε μαζί με το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό που απασχολεί να μπορεί να διεκδικήσει ένα καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής δραστηριότητας για την περιοχή μας.