ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε. : 377/14/10/B/97/05
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΚ ΣΤΙΣ 17/12/2015 και Γ.Σ. 27/9/2017 (ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ = 1,00)
Α/Α ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ %  ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 99.884 99.884,00 60,45
2 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 13.776 13.776,00 8,34
3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 11.488 11.488,00 6,95
4 Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 11.384 11.384,00 6,89
5 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 7.096 7.096,00 4,29
6 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 5.196 5.196,00 3,14
7 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 5.000 5.000,00 3,03
8 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 2200 2.200,00 1,33
9 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3048 3.048,00 1,84
10 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 1900 1.900,00 1,15
11 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1828 1.828,00 1,11
12 Π.Ε.Δ..Δ.Ε. 1508 1.508,00 0,91
13 ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 476 476 0,29
14 Ε.Α.Σ. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ-ΑΣΤΑΚΟΥ 276 276 0,17
15 ΤΟ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 72 72 0,04
16 ΑΝ.ΑΙΤ.Α.Ε. 44 44 0,03
17 Ε.Δ.Σ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36 36 0,02
18 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. 24 24 0,01
  ΣΥΝΟΛΑ 165.236 165.236,00 100