ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Γεώργιος Παπαναστασίου Πρόεδρος Δήμαρχος Αγρινίου
2 Κατσούλας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Δήμαρχος Αμφιλοχίας
3 Φωτάκης Βασίλειος Δ/νων
Σύμβουλος
Αντιδήμαρχος Αγρινίου
4 Κωστακόπουλος Νικόλαος Γραμματέας Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θέρμου
5 Τσιχριτζής Παναγιώτης Μέλος του Δ.Σ. Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
6 Κουτσουπιάς Θωμάς Μέλος του Δ.Σ. Πρόεδρος Ε.Α.Σ. Αγρινίου
7 Φλώρος Σπυρίδων Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγρινίου
8 Στούπας Παναγιώτης Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγρινίου
9 Κουτρουμάνος Χρήστος Μέλος του Δ.Σ. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγρινίου