ΝΕΑ

 

 

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, 2023

Αίθουσα Εκδηλώσεων Corali Club, Αγρίνιο

 

 

18:00-18:15 Προσέλευση

 

18.15-18.30 Χαιρετισμοί

 

18.30-19.15 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Σ.Δ.Σ

Εισηγητές

Χάρης Καφρίτσας, Γενικός Διευθυντής Τριχωνίδα Α.Ε., Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Αθηνά Καζάνα, Μέλος ΟΤΔ Τριχωνίδα Α.Ε.. Γεωπόνος MSc

19.15-19.45 Ερωτήσεις-Συζήτηση

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Διακρατικής Συνεργασίας «Ζωή στους Υγροβιότοπους», του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020.