ΘΕΜΑ : Ενημερωτικό Σεμινάριο Μελετητών

Η Ο.Τ.Δ. Τριχωνίδα Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) στο πλαίσιο της «1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD-LEADER» (Ιδιωτικά Έργα) και προκειμένου να ενημερώσει τους Μελετητές που προετοιμάζουν φακέλους υποψηφιότητας για την αρτιότερη κατάρτιση των προτάσεων, διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο στο Εκθετήριο Προϊόντων που η εταιρεία διατηρεί στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου, την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε δυο ενότητες:

1η Ενότητα
– Αναλυτική παρουσίαση της πρόσκλησης
– Περιγραφή υποδράσεων, ποσοστά ενίσχυσης
– Επιλεξιμότητα δαπανών
– Κριτήρια επιλεξιμότητας, κριτήρια επιλογής
– Απαιτούμενες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

2η Ενότητα
– Αίτηση στήριξης, συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης, επιλέξιμοι ΚΑΔ
– Σύνταξη προϋπολογισμού, μελέτη βιωσιμότητας
– Παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος ΠΣΚΕ, σε σχέση με την υποβολή της  πρότασης.

Ερωτήσεις – συζήτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία στα τηλέφωνα 26410- 39007, 26410-79344.

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση: info@trihonida.gr μέχρι την Πέμπτη 20/06/2019

 

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ