Η Ο.Τ.Δ. Τριχωνίδα Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.) στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 – Δράση 19.2 (έργα ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD-LEADER θα πραγματοποιήσει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων για τους κατοίκους των Δήμων της Περιοχής Παρέμβασης.

Οι συναντήσεις που έχουν καθοριστεί μέχρι στιγμής είναι οι εξής :

 ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΣ
Βόνιτσα 13/06/2019 11:00 Υποψήφιους Επενδυτές Κινηματογράφος «ΛΑΪΣ»
Αγρίνιο 19/06/2019 19:30 Υποψήφιους Επενδυτές Συνεδριακή αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας.
Θέρμο 20/06/2019 11:00 Υποψήφιους Επενδυτές Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου Αίθουσα δημοτικού Συμβουλίου
Αμφιλοχία 21/06/2019 11:00 Υποψήφιους Επενδυτές Δημοτικό Κατάστημα                        Αίθουσα δημοτικού Συμβουλίου
Αγρίνιο 24/06/2019 10:00 Μελετητές Εκθετήριο Προϊόντων ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΕ  – Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου
Αστακός 26/06/2019  11:00 Υποψήφιους Επενδυτές Δημοτικό Κατάστημα                        Αίθουσα δημοτικού Συμβουλίου
Σπαρτοχώρι Μεγανησίου 26/06/2019 10:30 Υποψήφιους Επενδυτές Αίθουσα πολιτισμού Γυμνασίου – Λυκείου Σπαρτοχωρίου

Στην συνάντηση θα αναπτυχθούν από Στελέχη της Ο.Τ.Δ. Τριχωνίδα Α.Ε. αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του Τοπικού Προγράμματος και της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.