Εναλλακτικές δραστηριότητες τουρισμού στη λίμνη Τριχωνίδα:
Ένα ακόμη έργο ολοκληρώνεται με την συνδρομή της αναπτυξιακής εταιρείας Τριχωνίδα ΑΕ.
Πρόκειται για επιχείρηση εναλλακτικού τουρισμού με δραστηριότητες αλεξίπτωτο πλαγιάς, θαλάσσιο ποδήλατο και περιηγήσεις στη λίμνη, με φουσκωτό σκάφος.
Το έργο με Φορέα υλοποίησης το Νίκο Σκόνδρα και την επιχείρηση frog adventure sports, χρηματοδοτήθηκε από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD Leader της Τριχωνίδα ΑΕ, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020,
με προϋπολογισμό 100.000 € και δημόσια δαπάνη 55.000 €.
Ένα μικρό χρηματοδοτικά έργο, με μεγάλη όμως προστιθέμενη αξία για την περιοχή, καθώς συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας, στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος αλλά και στην ανάδειξη των Συγκριτικών πλεονεκτημάτων (Υδάτινο οικοσύστημα και ορεινοί όγκοι).
Πιστέψαμε στο όραμα του Νίκου του Σκόνδρα και μας δικαίωσε, τον ευχαριστούμε για την συνεργασία.
Δεν προσθέτουμε κάτι άλλο καθώς οι εικόνες του video παρουσιάζουν το έργο!