Διοργάνωση εκδηλώσεων επιμόρφωσης και εμψύχωσης για επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής

Η Τριχωνίδα Α.Ε. σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και στόχους της αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην βελτίωση των δυνατοτήτων τους και την αποτελεσματικότητά τους ως παραγωγικές μονάδες, καθώς επίσης συνεισφέρει και στο τεχνικό σχεδιασμό των επενδύσεων αλλά και στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τριχωνίδα Α.Ε. ανακοινώνει την διοργάνωση δυο (2) εκδηλώσεων επιμόρφωσης και εμψύχωσης υπό τον γενικό τίτλο :

«Σύγχρονοι μέθοδοι ανάπτυξης επιχειρήσεων»

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν, θα είναι επιχειρήσεις στους τομείς :

  • Μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής
  • Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση
  • Βιοτεχνίες
  • Επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού
  • Επιχειρήσεις στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών

Οι επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις ανωτέρω εκδηλώσεις επιμόρφωσης και εμψύχωσης, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά μέσω του email της Τριχωνίδα Α.Ε. (info@trihonida.gr) μέχρι την 31/10/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για την θεματολογία της εκδήλωσης, τους εισηγητές, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής καθώς και το κόστος συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στην Τριχωνίδα Α.Ε. (Τηλ. επικοινωνίας : 2641039007, 79344). Υπεύθυνος επικοινωνίας : Χάρης Καφρίτσας – Γενικός Διευθυντής.