Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων μέσω του CLLD/LEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 15.11.2019 η διαδικασία υποβολής προτάσεων στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER (παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα) της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η Πρόσκληση, με δυνητικούς δικαιούχους κυρίως Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις είχε συνολικό αρχικό εγκεκριμένο ποσό Δ.Δ. 3.160.000 €.

Υπεβλήθησαν συνολικά 58 προτάσεις (αιτήσεις στήριξης) ύψους προϋπολογισμού 20.307.755 € με 10.880.685 € αιτούμενη δημόσια δαπάνη, υπερκαλύπτοντας κατά 344 % το αρχικά διατιθέμενο ποσό.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν συνολικά ανά υποδράση είναι οι εξής:

Τομείς-Υποδράσεις Προτεινόμενος Προϋπολογισμός Έργου Προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη Αριθμός έργων
Τουρισμός (19.2.2.3 & 19.2.3.3) 12.787.483,68 7.057.690,92 34
Μεταποίηση (19.2.3.1) 6.789.959,07 3.394.979,37 19
Βιοτεχνίες-Εμπόριο (19.2.2.4 & 19.2.3.4) 657.585,89 388.014,80 4
Υπηρεσίες (19.2.2.5 & 19.2.3.5) 72.727,27 39.999,99 1
Σύνολο 20.307.755,91 10.880.685,08 58

 

Με τα δεδομένα αυτά ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Δ.Σ. της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. και της Ε.Δ.Π LEADER δήλωσε τα εξής: “Η θετική ανταπόκριση στην Πρόσκληση της τοπικής στρατηγικής της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. για επενδύσεις, σηματοδοτεί την βούληση για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφηκε στις δράσεις της μεταποίησης-τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων αλλά και στις δράσεις του τουρισμού, επιβεβαιώνουν τον σχεδιασμό της εταιρείας που είχε προηγηθεί τόσο στην φάση της διαβούλευσης όσο και στην φάση της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. Τέλος, η επιτυχία της πρόσκλησης δικαιώνει την αναπτυξιακή δυναμική που παρουσιάζει ο ιδιωτικός τομέας στην περιοχή.

Μετά την έγκυρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της επιλογής των ιδιωτικών προτάσεων, δεσμευόμαστε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να πετύχουμε επιπλέον χρηματοδότηση τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όσο και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στόχο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων επενδυτών’’.

Για το ίδιο θέμα ο Γενικός Διευθυντής της ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. κ. Χάρης Καφρίτσας ανέφερε τα εξής: “Η επιτυχία της πρόσκλησης δικαιώνει τις προσπάθειες του προέδρου, της Διοίκησης, των μελών της Ε.Δ.Π αλλά και των στελεχών της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. που στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις την επίπονη και πολύπλοκη διαδικασία της πρόσκλησης, ξεπερνώντας συνεχώς τεχνικές δυσκολίες που μοιραία υπάρχουν στις διαδικασίες που αφορούν την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Μετά και την υποβολή των φυσικών φακέλων που θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 22/11/19, ο στελεχιακός μηχανισμός της εταιρείας θα προβεί άμεσα στις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων’’.

Η  ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ευχαριστεί το επενδυτικό κοινό και τους μελετητές της περιοχής για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση αυτή.