Απόφαση Ένταξης εννέα (9) Επενδυτικών Σχεδίων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

 

Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και της ΕΔΠ Leader, Κου Γ. Παπαναστασίου, Δημάρχου Αγρινίου, εντάχθηκαν εννέα (9) επενδυτικά σχέδια στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Τα έργα αυτά, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1,9 εκατ. ευρώ και εγκεκριμένης Δ.Δ. 950.000,00 ευρώ, είναι έργα ιδιωτικού χαρακτήρα και θα χρηματοδοτηθούν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER  της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε, καθώς και την προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020.

Με την απόφαση αυτή ένταξης ολοκληρώθηκαν, οι διαδικασίες της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Θα ακολουθήσουν οι αποφάσεις χρηματοδότησης μεμονωμένης πράξης, καθώς και τεχνική σύσκεψη με τους δικαιούχους των έργων αυτών προκειμένου να δοθούν κατευθύνσεις για την ομαλή υλοποίηση των πράξεων.

Υπενθυμίζουμε, ότι η ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. λειτουργεί ως Ε.Φ. του ΥΠ.Α.Α.Τ για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν στην επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος για την άριστη συνεργασία και την συνεχή στήριξη.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την απόφαση ένταξης.